Szolgáltatásaink igénybevételnek módja

Törzs

A Civil Agenda Alapítvány közhasznú tevékenysége során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét, melyhez kapcsolódóan célja a politikailag független társadalmi szervezetek és magánalapítványok számára információs, képzési és ügyviteli központok létrehozása és működtetése.

Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, ezért a közhasznú céljai és tevékenységei keretén belül igyenesen, mindenfajta térítés nélkül végez a civil szervezetek működésével, gazdálkodásával, számvitelével kapcsolatos tanácsadást. Az Alapítvány segíti a civil szervezeteket az adatszolgáltatási, bevallási és közzétételi teendőik ellátásában, az eredkimutatások, mérlegek, közhsznúsági és kiegészítő mellékletek elkészítésében.

Az alapítvány számviteli tevékenységet kizárólag a létesítő okiratában meghatározott körben végez azon szervezeteknél, melyeknél az éves szintre átszámított nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek hiányában a tárgyévben várhatóan - a 10 millió forintot nem haladja meg. Ezen szabály alól csak azok a civil szervezetek mentesülnek, melyek számvitelét több, mint öt éve végezzük a feltétel bekövetkeztekor.